Strona Główna BIP Strona Główna
Status prawny
 

STATUS PRAWNY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 2014 r., poz. 1433 z późn. zm.).

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie obejmuje teren powiatów: choszczeńskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego.
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.