Strona Główna BIP Strona Główna
Skargi i wnioski
 

W sprawie petycji, skarg i wniosków przyjmuje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie

Petycje, skargi i wnioski można składać:

 • osobiście - w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Stargardzie
  Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-15.00 oraz w każdy wtorek
  w godzinach 13.00-15.00
 • telefonicznie - w godzinach pracy urzędu
  tel. 261 451 525
 • faksem
  tel. 261 451 227
 • pisemnie - korespondencję proszę wysyłać na adres:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. 11 Listopada 3a
  73-110 Stargard
 • elektronicznie - na adres poczty elektronicznej WKU:
  e-mail: wkustargard@ron.mil.pl