Strona Główna BIP Strona Główna
2015
 
2015-12-16 09:47:55
Wręczenie srebrnego medalu za zasługi dla obronności kraju Państwu Marii i Zygfrydowi NOWICKIM
Państwo Nowiccy wychowali Trójkę synów – żołnierzy i w dowód uznania Minister Obrony Narodowej wyróżnił rodziców: „Srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju”więcej >>>
2015-11-13 09:18:23
Uroczystości z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości
W dniu 11.11.2015r. na Rynku Staromiejskim w Stargardzie Szczecińskim odbyły się uroczystości z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości. WKU wraz z 12 BZ ze Stargardu Szczecińskiego wystawiła stoisko promujące różne formy służby wojskowejwięcej >>>
2015-09-29 12:23:00
Szkolenie żołnierzy rezerwy
W dniu 26.09.2015 r. odbyły się jednodniowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy WKUwięcej >>>
2015-09-23 14:01:04
Wreczenie aktu mianowania
W dniu 15.09.2015 r. w Przelewicach odbyła się uroczystość wręczenia aktu mianowania na stopień Kapita Panu Stanisławowi Olchowemu.więcej >>>
2015-08-08 11:49:06
V edycja turnieju piłki nożnej „Orlik”
W dniu 08.08.2015 r. w Pyrzycach odbyła się V edycja turnieju piłki nożnej „Orlik” z okazji Święta Wojska Polskiego pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego o puchar Szefa WSzW w Szczecinie.więcej >>>
2015-07-03 13:51:11
Uroczystość wręczenia aktów mianowania dla p. Jana HONDRY i p. Antoniego JASIEWICZA
W dniu 01.07.2015 odbyła się uroczystość mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennymwięcej >>>
2015-06-20 13:15:00
Promocja w czasie festynu na lotnisku w Kluczewie
W dniach 20-21.06.2015 w Kluczewie – dzielnicy Stargardu Szczecińskiego odbył się Zlot Pojazdów Militarnych. Podczas imprezy WKU w Stargardzie Szczecińskim wystawiło namiot promocyjny, który spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Stargarduwięcej >>>
2015-06-18 13:06:33
Wręczenie aktu mianowania Panu Antoniemu ZAMĘCKIEMU - żołnierzowi AK walczącemu o nieodległość w czasie II wojny światowej.
18.06.2015r. na ratuszu w Barlinku Szef WSzW w Szczecinie płk Krzysztof STACHOWIAK wraz z Burmistrzem Barlinka Panem Dariuszem ZIELIŃSKIM dokonali wręczenia aktu mianowania na kolejny wyższy stopień wojskowy - porucznika Panu Antoniemu ZAMĘCKIEMUwięcej >>>
2015-06-08 12:51:37
Ćwiczebny alarm przeciwpożarowy w 2 batalionie saperów
Dnia 08.06.2015r, odbył się ćwiczebny alarm przeciwpożarowy w którym uczestniczyła kadra i pracownicy wojska WKU. Demonstracji sprzętu gaśniczego oraz pokazu gaszenia pożaru dokonali strażacy z PSP Stargardwięcej >>>
2015-06-02 10:49:00
Dzień Dziecka w Barnimiu
Dnia 31.05.2015 r. w ramach obchodów Dnia Dziecka w Barnimiu Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła namiot promujący służbę wojskowąwięcej >>>
2015-06-02 10:43:14
Obchody Święta Konstytucji 3-go Maja
W dniu 03.05.2015 r. w ramach obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja na Rynku Staromiejskim w Stargardzie Szczecińskim WKU prowadziło promocję różnych form służby wojskowejwięcej >>>
2015-03-02 11:54:30
Wręczenie odznaczeń wojskowych
W dniu 05.02.2015 r. w WKU w Stargardzie Szczecińskim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń wojskowych rodzicom, których co najmniej troje dzieci odbyło czynną służbę wojskową.więcej >>>
2015-02-24 09:25:32
Narada szkoleniowa.
W dniu 24.02.2015r. w Stargardzie Szczecińskim odbyła się narada szkoleniowa z przedstawicielami Policji, organów administracji publicznej i JW.więcej >>>
2015-02-23 09:18:20
Pożegnanie Pani Marii
W dniu 23.02.2015 r. w WKU w Stargardzie Szczecińskim pożegnano p. Marię KOPACKĄ odchodzącą na emeryturę.więcej >>>
2015-02-16 09:05:34
Promocja służby wojskowej w Pyrzycach
16.02.2015 w Pyrzycach na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum Publicznego przedstawiciele WKU i JW 1749 w ramach promocji słuzby wojskowej wystawili stoisko promocyjne i przeprowadzili pogadankę z uczniami klas III nt. służby w Wojsku Polskimwięcej >>>