Strona Główna BIP Strona Główna
2012
 
2012-11-14 09:27:04
Obchody Święta Niepodległości
Dnia 11.11.2012 r. w Stargardzie Szczecińskim odbyły się obchody Święta Niepodległości, w ramach których zorganizowano wręczenie odznaczeń Gwiazda Iraku i Gwiazda Afanistanu. WKU wystawiło stoisko promujące służbę w NSR oraz zawodową służbę wojskową.więcej >>>
2012-09-12 14:24:57
XXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA
W dniach 07-09.09.2012 r. w ramach XXV Barzkowickich Targów Rolnych WKU wraz z przedstawicielami 2 batalionu saperów zorganizowało stoisko promujace służbę w NSR oraz zawodową służbę wojskowąwięcej >>>
2012-08-09 12:25:18
II edycja turnieju
W dniu 08.08.2012 r. odbyła się II edycja turnieju więcej >>>
2012-06-15 12:42:11
Targi pracy w Stargardzie Szczecińskim w dniu 13.06.2012 r.
W dniu 12 maja 2011 r. w czasie Stargardzkich Targów Pracy zostało zorganizowane stoisko promocyjne dotyczące promocji i naboru kandydatów do różnych form służby wojskowej.więcej >>>
2012-06-15 12:41:44
Spotkanie promocyjne w PUP w Choszcznie
W dniu 31.05.2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie odbyło się spotkanie promocyjne. Spotkanie dotyczyło promocji i naboru kandydatów do różnych form służby wojskowej.więcej >>>
2012-05-04 11:47:42
Akcja promocyjna w ramach Święta Konstytucji 3-go Maja
W dniu 03.05.2012 r. w ramach obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja na Rynku Staromiejskim w Stargardzie Szczecińskim WKU prowadziło promocję służby przygotowawczej do NSR, służby w ramach NSR oraz zawodowej służby wojskowejwięcej >>>
2012-05-04 11:39:43
Akcje promocyjne w Zespole Szkół Nr 2 i Nr 3 w Myśliborzu oraz w ramach targów pracy w Myślborzu
W dniach 18 oraz 23.04.2012 r. prowadziliśmy, we współpracy z przedstawicielami 12 Brygady Zmechanizowanej oraz 12 batalionu dowodzenia ze Szczecina, akcje promujące służbę kandydacką, przygotowawczą do NSR oraz służbę w NSRwięcej >>>
2012-05-02 09:34:30
Przyjęcie obowiązków wojskowego komendanta uzupełnień
W dniu 30.04.2012 r. ppłk Marek Dróżdż w obecności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie - kmdr Dariusza Bednarczyka przyjął obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Stargardzie Szczecińskim od mjr Wiesława Szewczykowskiegowięcej >>>
2012-03-01 10:57:41
Pożegnanie z mundurem
W dniu 29.02.2012 r. w WKU w Stargardzie Szczecińskim odbyła się uroczystość z okazji zakończenia zawodowej służby wojskowej przez mjr Adama Gwiazdowskiegowięcej >>>
2012-02-03 13:18:35
Wręczenie odznaczeń wojskowych
W dniu 01.02.2012 r. uroczyście wręczono odznaczenia za służbę w kontygentachwięcej >>>