Strona Główna BIP Strona Główna
ROK 2018
 
2018-04-09 09:27:18
Kwalifikacja wojskowa w powiecie myśliborskim.
W dniu 10 kwietnia 2018 roku rozpocznie się kwalifikacja wojskowa w Myśliborzu.więcej >>>
* * *
2018-04-05 13:07:52
Szkolenie obronne w UM w Stargardzie
W dniu 5 kwietnia 2018r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Marek NOWAK przeprowadził szkolenie .więcej >>>
* * *
2018-03-19 13:22:09
Zarządzenie Nr3/MON Ministra Obrony Narodowej
Informujemy, że weszło nowe Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2018/2019.więcej >>>
* * *
2018-03-19 13:11:25
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
Informujemy, że weszło nowe Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.więcej >>>
* * *
2018-03-19 12:30:58
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Informujemy, że prowadzony jest nabór do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.więcej >>>
* * *
2018-02-26 09:04:24
Nabór do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowiadzi anbór do dnia 31.03.2018 r.więcej >>>
* * *
2018-02-23 13:38:26
Pożegnanie mjr Marka Koniecznego
W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się pożegnanie mjr Marka KONIECZNEGO, który został wyznaczony wyższe stanowisko służbowe.więcej >>>
* * *
2018-02-23 09:02:36
Warsztaty szkoleniowe w WKU.
W dniu 16.02.2018 r. w siedzibie WKU przeprowadzono warsztaty szkoleniowe z udziałem Policji oraz jednostek wojskowych.więcej >>>
* * *
2018-02-22 09:50:08
Ćwiczenia i normy sprawdzianu sprawności fizycznej.
Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.więcej >>>
* * *
2018-02-12 12:52:33
Decyzja w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r.
Informujemy, że weszła w życie Decyzja Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. więcej >>>
* * *
2018-01-17 14:02:51
II Turnus służby przygotowawczej w 2018 roku.
II Turnus służby przygotowawczej w 2018 roku. Osoby zainteresowane odbyciem służby przygotowawczej proszone są o składanie do Wojskowej Komendy Uzupełnień wniosku wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.więcej >>>
* * *
2018-01-16 09:38:00
I turnus służby przygotowawczej
I turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych w 2018r. więcej >>>
* * *
2018-01-11 14:06:56
Przeszkolenia kursowe rezerw.
W Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu planowane jest przeprowadzenie przeszkolenia kursowego rezerw.więcej >>>