Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja w 2018
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU

Termin i miejsce działalności Powiatowych Komisji Lekarskich

 

Powiat

Termin

Miejsce

Stargard

od 14 lutego do 21 marca

od godz. 8.00 do 15.00

Szpital Powiatowy 
w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27

Choszczno

od 13 marca do 27 marca

od godz. 8.00 do 15.00

Dom Kultury w Choszcznie

ul. Bohaterów Warszawy 17

Myślibórz

od 10 kwietnia do 27 kwietnia

od godz. 8.00 do 15.00

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu
ul. Północna 15

Pyrzyce

od 30 stycznia do 08 lutego

od godz. 8.00 do 15.00

Starostwo Powiatowe

w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4

* Dokładne lokalizacje i terminy działalności powiatowych komisji lekarskich zostaną udostępnione po ukazaniu się stosownego zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

POWIAT PYRZYCKI
PKLek Pyrzyce

Terminarz zgłoszenia się osób podlegających zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin powiatu pyrzyckiego do PKLek. w Pyrzycach.

 • 30.01- 02.02.2018 – Miasto i Gmina PYRZYCE
 • 02.02.2018 – Gmina BIELICE
 • 05.02.2018 – Gmina LIPIANY
 • 06.02.2018 – Gmina PRZELEWICE
 • 07.02.2018Gmina KOZIELICE
 • 07.02.2018Gmina WARNICE
 • 08.02.2018 – Kobiety

POWIAT STARGARDZKI
PKLek Stargard

 • 14.02- 01.03.2018 – Miasto STARGARD
 • 02.03.2018 – Gmina SUCHAŃ
 • 05.03.-07.03.2018 – Gmina STARGARD
 • 08.03.-09.03.2018 – Gmina DOBRZANY
 • 09.03.2018 – Gmina MARIANOWO
 • 12.03.2018 – Gmina CHOCIWEL
 • 13.03.- 14.03.2018 – Gmina DOLICE
 • 15.03.2018 – Gmina STARA DABROWA
 • 16.03.2018 – Gmina KOBYLANKA
 • 16.03.2018 – Gmina IŃSKO
 • 19.03.-20.03.2018 – Kobiety
 • 21.03.2018 – TERMIN DODATKOWY   

POWIAT CHOSZCZEŃSKI
PKLek Choszczno

 • 13.03- 15.03.2018 – Gmina CHOSZCZNO
 • 16.03.- 19.03.2018 – Gmina PEŁCZYCE
 • 20.03.2018 – Gmina KRZĘCIN
 • 21.03.2018 – Gmina DRAWNO
 • 22.03.2018 – Gmina RECZ
 • 23.03.2018 – Gmina BIERZWNIK
 • 26.03.2018 – Kobiety
 • 27.03.2018 –TERMIN DODATKOWY   

POWIAT MYŚLIBORSKI
PKLek Myślibórz

 • 10.04- 13.04.2018 – Gmina MYSLIBÓRZ
 • 16.04.- 18.04.2018 – Gmina DĘBNO
 • 19.04.-23.04.2018 – Gmina BARLINEK
 • 24.04.2018 – Gmina BOLESZKOWICE
 • 25.04.2018 – Gmina NOWOGRÓDEK POMORSKI
 • 26.04.2018 – Kobiety
 • 27.04.2018 – TERMIN DODATKOWY   

Telefon kontaktowy
261-451-528

 


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

 

(Dz.U. 2017 poz. 2254)

 


Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:

1) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej;
2) czas trwania kwalifikacji wojskowej;
3) roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 2. 1. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 15 stycznia 2018 r.

2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej, o której mowa w ust. 1, ustala się na okres od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r.

§ 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 2, wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1999 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1997–1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  

 


OSOBA STAWAJĄCA DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
PO RAZ PIERWSZY PRZEDSTAWIA:

 

  wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

        a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający
na ustalenie tożsamości,

        b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia
się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie
się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
w wezwaniu nie było możliwe;

    powiatowej komisji lekarskiej 

dokumentację medyczną, o której mowa w art. 26 ust. 1b
ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;

    wojskowemu komendantowi uzupełnień:

        a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

        b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

        c) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku
wprowadzenia takiego obowiązku.