Strona Główna BIP Strona Główna
Uposażenie
 

Zgodnie z ustawą o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz rozporządzeniem w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych, rezerwiści powołani do odbycia ćwiczeń będą otrzymywać uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego.

Uposażenie, przysługujące za każdy dzień trwania ćwiczeń, liczone jest procentowo od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (obecnie 2900 zł).