Strona Główna BIP Strona Główna
Mianowanie
 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 ):

„Żołnierzy rezerwy i osoby niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej, z dniem wejścia w życie tej ustawy mianuje się:

 

 

Decyzję o mianowaniu w powyższych sprawach wydaje Dyrektor Departamentu Kadr na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

W przypadku żołnierzy rezerwy powyższe ustalenie odbywa się na podstawie danych zawartych w ewidencji wojskowej.

Natomiast w przypadku osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej zasadność mianowania ustala się na podstawie danych zawartych
w ewidencji wojskowej oraz indywidualnych zgłoszeń osób podlegających mianowaniu, po okazaniu książeczki wojskowej z wpisem dotyczącym stopnia wojskowego do dnia 31.03.2014 r.

 
Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria zaprasza się do:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
p.115-116
tel. 261 451 531
w terminie do 31.12.2013r.

w przypadku przekroczenia w/w terminu wnioski
 zainteresowanych osób rozpatrywane będą indywidualnie