Strona Główna BIP Strona Główna
Historia
 

HISTORIA

 

Krótki rys historyczny WKU:

Początki tworzenia administracji wojskowej na ziemiach północno-zachodnich to rok 1945.
W dniu 17 marca 1945 roku Dowódca 1 Armii WP wydał rozkaz nr 012 ,,O utworzeniu tymczasowych organów władzy na terytorium do Odry, wchodzących w skład Państwa Polskiego”. W wyniku tego rozkazu grupa operacyjna kwatermistrzostwa 1 Armii WP przystąpiła do tworzenia władz Polskich wojskowych, a później cywilnych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 21 sierpnia 1945 zostały utworzone na terenie kraju 122 Rejonowe Komendy Uzupełnień wśród nich w Stargardzie Szczecińskim, która obejmowała powiat stargardzki i pyrzycki.

W dniu 2 maja 1950 roku rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 41/org przemianowano Rejonową Komendę Uzupełnień na Wojskową Komendę Rejonową.

Od 1965 w miejsce Wojskowych Komend Rejonowych powołane zostały Powiatowe Sztaby Wojskowe (PSzW Stargard Szczeciński).

Obecną nazwę "Wojskowa Komenda Uzupełnień" datuje się od 1 czerwca 1975.

Od 1991 roku zasięg terytorialnego oddziaływania WKU pokrywał się z zasięgiem rejonowego urzędu administracji ogólnej.

W 2002 roku w wyniku reorganizacji WSzW w Szczecinie i podległych WKU w podporządkowanie WKU Stargard weszły powiaty choszczeński i myśliborski.

W obecnym kształcie administrowany obszar obejmuje cztery powiaty: stargardzki, choszczeński, myśliborski i pyrzycki.


Komendanci
:

kpt. RÓŻYCKI TADEUSZ - lata 1945-1948
kpt. GUZ CZESŁAW - lata 1948-1949
kpt. WÓDZ WŁADYSŁAW - lata 1949-1951
por. KANIA WŁADYSŁAW - rok 1951
por. MAJ JAN - lata 1951-1953
por. WOJTKIEWICZ ZENON - lata 1953-1967
ppłk STEFANIUK MARIAN - lata 1967-1976
ppłk NOWAK STANISŁAW - lata 1976-1989
ppłk SZULCZYK ANDRZEJ - lata 1989-1995
płk WROŃSKI WIESŁAW - lata 1995-2001
ppłk SZYŁKOWSKI MIROSŁAW - lata 2001-2002
ppłk KOPYRA CEZARY - lata 2002-2006
ppłk KRUPIŃSKI WALDEMAR - lata 2006-2011
ppłk KŁÓTKA MACIEJ - rok 2012
ppłk DRÓŻDŻ Marek - 2012-29.01.2016
ppłk NOWAK Marek - od 01.02.2016