Strona Główna BIP Strona Główna
ePUAP
 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień została włączona do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Udostępniamy nowy sposób załatwiania spraw urzędowych.


Poniżej lista spraw, które mogą Państwo zrealizować z wykorzystniem platformy:

Pismo Ogólne
Skargi, wnioski, zapytania
Powiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

Poinformowanie o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej
Wniosek o wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej