Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

UWAGA
DNIA 27 MAJA WKU BĘDZIE NIECZYNNE
>>> zobacz szczegóły <<<

  http://kolobrzeg.wku.wp.mil.pl/files/kolobrzeg/file/WP.jpg


 

Wojskowy Komendant Uzupełnień informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy
Nabór do JW - aktualności dot. kwalifikacji wojskowych:
 

Nabór na studium oficerskie we Wrocławiu:

Informujemy, że w II połowie br. planowane jest uruchomienie naboru do studium oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, mające na celu zabezpieczenie stanowisk oficerów młodszych w nowo tworzonych pododdziałach Obrony Terytorialnej (OT). Szkolenie planowane jest w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej w ramach 12-miesięcznego szkolenia wojskowego dla cywilnych absolwentów uczelni wyższych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:
WKU tel. 261 451 516

Nabór do Ośrodka Szkolenia Komandosów:

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe:

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  11 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 321) wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

 Informacje Pytania i odpowiedzi

Uposażenie Uprawnienia

Wnioski Akty prawne 


 

  

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Sobota, Niedziela: nieczynne

 


 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Stargardzie podlega pod:

Wojskowy Komendant Uzupełnień
w sprawie petycji, skarg i wniosków przyjmuje:

Poniedziałki - od godz. 13.00 do godz. 15.00.

Dodatkowo dyżur telefoniczny:

Wtorek do godz. 18.00 w sprawach dot. NSR
 przyjmuje specjalista Wydziału Rekrutacji,
 tel. 261 451 516.

 

 

 

Odwiedziło nas:

Darmowe liczniki

 

*Uwagi dotyczące serwisu można zgłaszać e-mail wkustargard@wp.mil.pl, bądź pod numer telefonu 261 451 524.