Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 
!!! UWAGA !!!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
prowadzi do dnia 07.05 2018 r. nabór
ochotników do służby przygotowawczej
w korpusie szeregowych na potrzeby II turnusu 2018 r.
W celu uzuskania szczegółowych informacji zapraszamy
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Stargardzie,
ul. 11 Listopada 3a, tel. 261-451-231, 261-451-516

 


 


http://kolobrzeg.wku.wp.mil.pl/files/kolobrzeg/file/WP.jpg


 

Wojskowy Komendant Uzupełnień informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 23), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy



 


Nabór do JW - aktualności dot. kwalifikacji wojskowych:
 

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe:

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  11 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 321) wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

 Informacje Pytania i odpowiedzi

Uposażenie Uprawnienia

Wnioski Akty prawne



 


 

 



 

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Sobota, Niedziela: nieczynne

 


 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Stargardzie podlega pod:

Wojskowy Komendant Uzupełnień
w sprawie petycji, skarg i wniosków przyjmuje:

Poniedziałki - od godz. 13.00 do godz. 15.00,
Wtorki - od godz. 15.00 do godz. 17.00
.

Dodatkowo dyżur telefoniczny:

Wtorek do godz. 18.00 w sprawach dot. NSR
 przyjmuje specjalista Wydziału Rekrutacji,
 tel. 261 451 516.

 

 

 

Odwiedziło nas:

Darmowe liczniki

 

*Uwagi dotyczące serwisu można zgłaszać e-mail wkustargard@ron.mil.pl, bądź pod numer telefonu 261 451 524.